Monthly Archives: August 2015

Biblioteka ′58

Originally posted on Sacerdos Hyacinthus:
Omnem narrationem Dei velis audire. „Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych” (Syr 6, 35). “Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest…

Posted in Uncategorized | Leave a comment